Leusden
Opgericht 12 februari 1975
Koninklijk goedgekeurd 2 februari 1976

De geschiedenis van BV'75

Oprichting:

Biljartvereniging BV’75 is opgericht op 12 februari 1975 nadat Frans Korzelius en Wim Delwel zich met zo’n 12 jeugdspelers had afgescheiden van de mede door hen, in 1972, opgerichte Biljart Vereniging Leusden. BV Leusden was op dat moment niet wedstrijd-gericht aldus Wim van de Berg, een van de toenmalige jeugdspelers en juist zij wilden competitie gericht biljarten. Het jaar erop werd op 2 februari 1976 Koninklijke Goedkeuring verkregen. Toen onder leiding van Frans Korzelius, Wim Delwel en voorzitter P. Rappard.

Eerste locatie:

Na de oprichting was er echter wel een probleem, er was namelijk nog geen speellocatie. Tijdens de eerste periode mocht er gespeeld worden in het Café d’Oranjeboom van Ossendrijver in Amersfoort.  De eerste eigen locatie was aan de Hamersveldseweg 118 in boerderij “De Rosmolen”. Die tot 1974 werd bewoond door de familie Herder en daarna door de Gemeente was aangekocht om te slopen en daar nieuwe woningen neer te zetten. Tijdens de raadsvergadering van 26 februari 1976 werd besloten BV’75 tijdelijk onderdak te verlenen in de boerderij “De Rosmolen”. Tevens kreeg men 4500 gulden van de Gemeente om mee te beginnen. Om de deel enigszins geschikt te maken om te biljarten was een verbouwing noodzakelijk. Zoals gezegd waren het eigenlijk eerst hoofdzakelijk jeugdleden die biljarten in deze nieuwe locatie op twee kleine Roothaert tafels. Op 26 juni 1976 werd het officieel geopend door Burgemeester van der Post. In 1978 kwam er een derde tafel bij. Een flink aantal jongeren waaronder drie zoons van Joop Kramer waren de actieve jeugdspelers. Zij kwamen van school en gingen rechtstreeks naar de biljartclub om de rest van de dag te biljarten. Zij trainden zoveel dat successen niet uitbleven. Zij hebben op hoog niveau meegedaan en Wim van de Berg, gevolgd door Fake Schonewille en daarna John Kramer hebben zelfs les gehad op Papendal van de Belg Tonnie Schrauwen.  Jos van Kooy en Frank Wisman moesten nog even in de wachtkamer. De bestuurssamenstelling in 1980 was: Wim van de Berg voorzitter, Frank Wisman secretaris, Fake Schonewille penningmeester, Joop Kramer competitieleider en Ben van Dijk algemeen commissaris. In juni 1981 heeft Joop Kramer, die vanaf 1978 competitieleider was, de voorzittershamer van Wim van de Berg overgenomen die naar Amsterdam verhuisde en werd Willem Hofman jeugdleider en John Kramer wedstrijdleider. Inmiddels was er een kleine tafel vervangen door een matchtafel. In 1982 werd een nieuwe locatie gevonden omdat boerderij “De Rosmolen” zou worden gesloopt wat dan ook in 1984 is gebeurd.

Tweede locatie:

In 1982 werd verhuisd naar de nieuwe locatie en dat is waar we sindsdien zijn gehuisvest in boerderij “Noordwijk” aan de Hamersveldseweg 71 van de inmiddels overleden eigenaar Arie Vrijhoef die samen met Wethouder Wagenaar de officiële opening verrichtte. Inmiddels was het leden aantal op 35 gekomen. Voordat wij hier konden biljarten moest er wel ‘iets’ worden verbouwd. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van Joop Kramer en Willem Hofman. Het was namelijk de varkensstal in de schuur schuin achter het woonhuis. Jawel, op één hoog een varkensstal. Toen ikzelf vanaf 1974 in Leusden kwam wonen ben ik , toen het nog een varkensstal was, hier weleens binnen geweest om de varkens te voeren. Je kunt aan de zijkanten de plekken nog zien waar de muurtjes van de hokafscheidingen zaten, met een pad over de lengte in het midden. Er werd een opening in de vloer gemaakt om via een binnentrap boven te kunnen komen. Ook werd er een bar en een toiletgroep gemaakt. Twee kleine Roothaert tafels (115 x 230 cm) en een Wilhelmina matchtafel (142 x 284 cm) werden neergezet. Na enige jaren werd besloten de matchtafel weg te halen. We hebben ‘m nog steeds; gedemonteerd staat ‘ie deels in de hoek en ligt op het verlaagde plafond. Toen zijn er 3 nieuwe tafels aangeschaft en die staan er nu nog. In juni 1983, tijdens de Algemene Ledenvergadering nam Wim Hofman het penningmeesterschap over van Fake Schonewille en werd het bestuur uitgebreid met Cor Kisteman voor clubhuiszaken. In 1984 mag ook Gerard Landman naar Papendal voor instructie van Tonnie Schrauwen.

Grote uitbreiding:

In september 1995 werd de club uitgebreid met 18 personen van de Biljartvereniging “De Drietand” van het Neptunusplein in Amersfoort. Zij moesten daar weg omdat het wijkcentrum met biljartvereniging plaats moest maken voor een bibliotheek en een stedelijk ouderencentrum. Joop Kramer stond daar achter de bar en werd ontslagen en er werd voor gekozen om naar Leusden te komen. Zij spelen sindsdien op de donderdagavond en zijn volwaardig onderdeel van de club.

Opvolging Joop Kramer:

In 2002, op 18 februari, overleed Joop Kramer en moest er een opvolger komen. Dat was niet zo makkelijk maar uiteindelijk werd Dirk van Garderen bereid gevonden de voorzittershamer tijdelijk over te nemen om zo meer tijd te hebben om te zoeken naar een opvolger.

Januari 2003 is er gestart met het houden van een biljarttoernooi. Na overleg met de weduwe van Joop Kramer hebben wij het toernooi zijn naam gegeven, het “Joop Kramer Toernooi”. Het leuke van dit toernooi is dat er door verschillende groepen wordt deelgenomen. Er is namelijk een afvaardiging van BV Leusden, B.P.’80 (de biljartvereniging van de auto importeur Pon), de voetbalvereniging RODA’46, de Wolboom en natuurlijk een grote groep van BV’75. In 3 weken werd op de middag een hele competitie afgewerkt waarna er met een finale wordt afgesloten.

Tijdens de bestuursperiode van Dirk is het clubhuis stevig opgeknapt. Dat moest ook wel omdat er jute als decoratie aan het plafond hing en dat was brandgevaarlijk. De brandweer heeft een advies afgegeven en met dat advies is er voor gekozen het hele clubhuis aan te pakken. Een nieuw verlaagd systeemplafond en vernieuwde elektra met een algehele schilderbeurt hebben het gemaakt tot wat het nu is. In september 2008 heeft het bestuur, dat inmiddels bestond uit Dirk van Garderen voorzitter, Henk van Ingen secretaris, Edwin Hofman penningmeester en Nico van Doorn samen met Bert Bulsink als toegevoegde leden, Gijs Keizer als interim voorzitter aangesteld i.v.m. ziekte van Dirk van Garderen. Dirk kwam weer terug maar gaf  aan echt te willen stoppen, mede om gezondheidsredenen. Inmiddels heeft zijn tijdelijke voorzittersperiode toch ruim 7 jaar geduurd. Gijs Keizer had al aangegeven een vervolg als voorzitter niet te ambiëren en viel daarmee af als opvolger.

Opvolging Dirk van Garderen:

Tijdens het Paasklaverjassen, voorjaar 2009, heeft Dirk aan Walter Snapper gevraagd of hij interesse had en op maandag 27 april 2009 tijdens de Voorjaarvergadering heeft Dirk zijn functie neergelegd en is Walter als bestuurslid gekozen. Tijdens de eerste bestuursvergadering op 20 mei 2009 is Walter door het bestuur als voorzitter gekozen en heeft hij de voorzittershamer overgenomen. Een bestuursfunctie was voor hem niet geheel nieuw binnen BV’75, hij was namelijk al een flink aantal jaren wedstrijdleider geweest. Inmiddels is Dirk van Garderen erelid van de vereniging.

Tegenwoordig, tot 1 augustus 2013:

Inmiddels hebben we 68 leden (2 vrouwen en 66 mannen, stand 30 okt 2011) en een flink aantal daarvan verrichten, als vrijwilliger, taken binnen de vereniging. De gemiddelde leeftijd van deze 68 leden is 65,75 jaar. Zo hebben wij een bestuur van 5 leden, een driekoppige Toelatingscommissie, een Commissie Zaalbeheer en dan hebben we nog leden die zich met de site bemoeien en de wedstrijdadministratie.

Eén van onze doelen is meer leden binnen te halen en zeker ook wedstrijdspelers. Daarom hebben wij er 2 jaar geleden voor gekozen meer te doen aan onze uitstraling. Zo hebben we een Site BV75.NL laten bouwen en hebben wij de vindbaarheid op internet vergroot. Ook hebben wij een groot reclame doek laten maken en dat hangt naast de mede huurders op ons clubgebouw en een nieuw bordje aan de voorkant bij de weg. Alle drie met dezelfde herkenbare foto van het interieur van ons clubgebouw. Daarnaast hebben wij geluk gehad met het aanbod van een sponsor, deze wilde op voordracht van een van onze leden wel een nieuw tenue sponsoren. Het gaat hier om Schimmel Techniek uit Stroe. Sinds aanvang competitieseizoen 2011-2012 spelen wij in het nieuwe giletje, dat we uit Engeland hebben laten komen. Het had wel wat voeten in de aarde maar is, met het borduren van de logo’s, op tijd voor elkaar gekomen. Inmiddels is er een aantal biljarters uit een ander district ons komen versterken en hebben wij nu voor de avond een B2 driebanden team, twee C1 libre teams en een C2 libre team en voor de middag drie libre teams. Belangrijk vind ik ook dat er zo vaak gespeeld mag worden als men wil op momenten dat het kan, en dat maar voor 6 euro contributie per maand (2011). Hierdoor is de speelintensiteit op de tafels natuurlijk vrij hoog en daarom is er besloten 2 x per jaar de ballen te vernieuwen terwijl de lakens 1 x per jaar worden vervangen. Daarnaast betalen de KNBB wedstrijdspelers natuurlijk Bonds- en Districtscontributie (samen ca. 50 euro per jaar). Momenteel is het zo verdeeld dat we zo’n 40 middagleden hebben en ongeveer 30 avondleden waarvan totaal 23 Bondswedstrijdspelers. We hebben echter geen jeugdspelers meer, het jongste lid is nu 39 en het oudste is 80. De openingstijden zijn maandag, woensdag, donderdag en vrijdag  voor de biljarters op de middag en maandag, donderdag en vrijdag voor de biljarters op de avond en daarnaast Bondscompetitie op dinsdag middag en avond. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Sinds 2010 zijn wij ook weer gastheer voor een Districtsfinale, dit jaar zelfs 2, welke altijd in het weekend wordt gehouden en dan hebben wij natuurlijk nog allerlei andere wedstrijden in de weekends, als Clubkampioenschappen en natuurlijk de spelers die districts-, gewestelijke- of nationale finales behalen. En als belangrijkste toernooi het al eerder genoemde “Joop Kramertoernooi”. Tevens wordt in ons clubhuis 1 x per maand de bestuursvergadering van het KNBB district Eem- & Flevoland gehouden en hebben wijzelf ook 1x per maand bestuursvergadering en een Voorjaars- en Najaarsvergadering. Met al deze activiteiten komt er best druk op alle vrijwilligers te liggen maar we redden ons nog altijd en daarvoor zijn we onze vrijwilligers natuurlijk zeer dankbaar.

Tegenwoordig, vanaf 1 augustus 2013 in onze nieuwe locatie op het Burgemeester Buiningsportpark:

Dit deel van onze geschiedenis wordt nog geschreven.

© - Sacrome Websolutions voor BV'75
Free Hit Counter