Leusden
Opgericht 12 februari 1975
Koninklijk goedgekeurd 2 februari 1976

Biljartvereniging BV'75

 

Adres:           Bavoortseweg 17 B, Leusden     ( geen postadres !! )

Postadres:    Duivenwal 142, 3901 ZH Veenendaal      ( secretariaat & postadres )

KNBB nr.:      10053

K.v.K. nr.:      40506185

IBAN:             NL20RABO0335914187

Emailadres:   alexjanssen@planet.nl      (secretariaat)

 

Bestuur

Voorzitter: Vacant

Secretaris (Interim): Alex Janssen     email: alexjanssen@planet.nl  T 0318 306 514 / 06 5436 2265

Penningmeester: Edwin Hofman

Wedstrijdleider en Vice Voorzitter: Chris Bonte   T  033-4563095 / 06-12399614

Ledenadministratie: Alex Janssen     email: alexjanssen@planet.nl

Coördinator interne zaken: Nico van Doorn

Bestuurslid: Henk Houtveen

Bestuurslid: Vacant

  

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies:

 

Toelatingscommissie

Alex Janssen & Christian van Beek

 

Commissie zaalbeheer

Nico van Doorn

  

Kascontrolecommissie

Onno van der Meer, Adriaan Bos en reserve Klaas Hopman

 

Ereleden:

Dirk van Garderen

Nico van Doorn

Adriaan Bos

Walter Snapper

 

Lid van Verdienste:

Simon Schimmel

 

 

Sitebeheer

Walter Snapper

 

 

Huishoudelijk Reglement BV75

Statuten BV75

© - Sacrome Websolutions voor BV'75
Free Hit Counter