Leusden
Opgericht 12 februari 1975
Koninklijk goedgekeurd 2 februari 1976

Biljartvereniging BV'75

 

Adres:           Bavoortseweg 17 B, Leusden     ( geen postadres !! )

Postadres:    Valeriaanlaan 51, 3925 RM Scherpenzeel      ( secretariaat & postadres )

KNBB nr.:      10053

K.v.K. nr.:      40506185

IBAN:             NL20RABO0335914187

Emailadres:   theodekleijn@live.nl   (secretariaat)

 

Bestuur

Voorzitter: Klaas Hopman

Secretaris: Theo de Kleijn T 06 51582506

Penningmeester: Edwin Hofman

Wedstrijdleider en Vice Voorzitter: Chris Bonte   T  06-12399614

Ledenadministratie: wedstrijdleiderbv75@gmail.com

Coördinator interne zaken: Vacant

  

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies:

 

Toelatingscommissie

Christian van Beek

 

Commissie zaalbeheer

Vacant

  

Kascontrolecommissie

Onno van der Meer, Adriaan Bos en reserve Jan Kool

 

Ereleden:

Dirk van Garderen (overl. 2022)

Nico van Doorn (overl. 2022)

Adriaan Bos

Walter Snapper

Henk van Ingen

 

Lid van Verdienste:

Simon Schimmel

 

 

Sitebeheer

Walter Snapper

 

 

Huishoudelijk Reglement BV75

Statuten BV75

© - Sacrome Websolutions voor BV'75
Free Hit Counter