Leusden
Opgericht 12 februari 1975
Koninklijk goedgekeurd 2 februari 1976

Biljartvereniging BV'75

 

Adres:           Bavoortseweg 17 B, Leusden     ( geen postadres !! )

Postadres:    Berkelwijk 2, 3831 MP, Leusden      ( secretariaat & postadres )

Telefoon:       033 - 2587663

KNBB nr.:      10053

K.v.K. nr.:      40506185

IBAN:             NL20RABO0335914187

Emailadres:   h.v.ingen@ziggo.nl      (secretariaat)

 

Bestuur

Voorzitter: Walter

Secretaris: Henk   T  033-4942143

Penningmeester: Edwin

Wedstrijdleider en Vice Voorzitter: Chris   T  033-4563095 / 06-12399614

Coördinator interne zaken: Vacant

Bestuurslid: Henk

Bestuurslid: Ruud

  

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies:

 

Toelatingscommissie

Alex & Christian

 

Commissie zaalbeheer

Voorzitter: Nico

  

Kascontrolecommissie

Theo, Edgar en reserve Onno

 

Ereleden:

Dirk

Nico

 

Lid van Verdienste:

Simon

 

Sitebeheer

Walter

 

 

Huishoudelijk Reglement BV75

Statuten BV75

© - Sacrome Websolutions voor BV'75
Free Hit Counter